Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

1/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

2/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

3/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

4/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

5/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

6/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

7/43

Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

8/43 Corte Di Cassazione - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

9/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

10/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

11/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

12/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

13/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

14/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Arco de Tito - Foto Carlos Juri

15/43 Arco de Tito - Foto Carlos Juri

Palatino Romano - Foto Carlos Juri

16/43 Palatino Romano - Foto Carlos Juri

Arco de Tito - Foto Carlos Juri

17/43 Arco de Tito - Foto Carlos Juri

Arco de Tito - Foto Carlos Juri

18/43 Arco de Tito - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

19/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

20/43 Coliseo Romano - Foto Carlos Juri

Arco de Constantino - Foto Carlos Juri

21/43 Arco de Constantino - Foto Carlos Juri

22/43

Castel Sant'Angelo - Foto Carlos Juri

23/43 Castel Sant'Angelo - Foto Carlos Juri

Plaza España - Foto Carlos Juri

24/43 Plaza España - Foto Carlos Juri

Plaza España - Foto Carlos Juri

25/43 Plaza España - Foto Carlos Juri

Plaza España - Foto Carlos Juri

26/43 Plaza España - Foto Carlos Juri

27/43

28/43

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

29/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

30/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

31/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

32/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Roma

33/43 Roma

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

34/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

35/43 Piazza del Popolo - Foto Carlos Juri

Río Tiber- Foto Carlos Juri

36/43 Río Tiber- Foto Carlos Juri

Río Tiber - Foto Carlos Juri

37/43 Río Tiber - Foto Carlos Juri

Río Tiber- Foto Carlos Juri

38/43 Río Tiber- Foto Carlos Juri

39/43

40/43

41/43

Altar de la Patria. - Foto Carlos Juri

42/43 Altar de la Patria. - Foto Carlos Juri

Piazza Navona, Roma - Foto Carlos Juri

43/43 Piazza Navona, Roma - Foto Carlos Juri